Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, Social Responsibility of Duurzaamheid. Welk label men er ook op wenst te plakken, op een verantwoorde wijze omgaan met mens en milieu zou voor iedere organisatie een tweede natuur moeten zijn. Dit vraagt om het nemen van verantwoordelijkheid en vereist continue aandacht. Het gaat verder dan het voorkomen van verspilling. ClickOn levert een significante bijdrage aan het welzijn van derden. Enerzijds door het implementeren van intelligente communicatie oplossingen als alternatief voor fysieke verplaatsing en green IT. Anderzijds door het ondersteunen van diverse projecten met financiële- en arbeidsmiddelen. Vanuit onze ICT-expertise onderzoeken we voortdurend hoe we informatietechnologie actief kunnen gebruiken om duurzaamheid in brede zin te bevorderen.

Milieu

Practice what you preach. Doordat ClickOn milieuvriendelijke technologische oplossingen biedt leveren we dagelijks een aanzienlijke bijdrage aan de verbetering van onze leefomgeving. Ook in onze selectie van partners gaan wij zeer selectief te werk. Zo staat het ClickOn serverpark in 1 van de groenste datacenters van Nederland. Hiernaast rijden onze medewerkers enkel in milieuvriendelijke auto’s. Doordrongen van de effectiviteit van videoconferencing vinden 90% van onze meetings met nationale en internationale partners plaats via virtuele ontmoetingen. De onvermijdelijke fysieke klant afspraken worden zorgvuldig ingepland. Onze energie-efficiency verbeteren we gemiddeld met 2% per jaar.

Green ICT

Zelf duurzaam ondernemen is één. Anderen in staat stellen om hetzelfde te doen sorteert een nog groter effect. Vanuit die gedachte hebben we een scala aan diensten ontwikkeld. Van het ontwikkelen van duurzame IT-architecturen, virtualisatie en cloud computing; tot begeleiding bij het invoeren van het Nieuwe Werken en Business Intelligence dienstverlening. Bijzonder trots zijn wij op de oplossing die wij hebben ontwikkeld voor een klant, een energie monitoring- en management tool voor datacentra, welke actief bijdraagt aan een inzichtelijk stroomverbruik.

Educatie

De educatieve sector speelt een belangrijke rol in het genereren van de mens van de toekomst, als ook de toekomst van de mens. ClickOn ondersteunt de educatieve sector in dit vitale proces door middel van het ter beschikking stellen van de laatste communicatietechnologie tegen zeer sterk gereduceerde tarieven. Anderzijds stelt onze organisatie jaarlijks diverse stageplekken ter beschikking aan studenten.

Ronald McDonald Huis

ClickOn is trots op onze samenwerking met het Ronald McDonald Huis te Den Haag. Samen hebben we veel mooie dingen weten te realiseren voor jonge mensen die zich helaas in een minder fortuinlijke situatie bevinden. Al meer dan een decennium voorziet ClickOn de organisatie van alle noodzakelijke ICT voorzieningen en services

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wilt u contact met één van onze medewerkers?

Neem dan gerust contact op via telefoonnummer 088-2542566 of mail naar info@clickon.nl.
Onze medewerkers zijn op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot en met 17.30