Het grootste datalek ben je zelf!

1 november 2016

Gelukkig, u heeft deze mail zonder problemen geopend en dat is om meerdere redenen prettig. Ten eerste omdat u anders een interessante en mogelijk zeer waardevolle blog zou hebben gemist.